تشخیص کیفیت و مرغوبیت خوراک دام با استفاده از حواس پنجگانه
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶
استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه گوساله های شیرخوار
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

81124

خوراک‏هی علوفه‏ی و کنسانتره دام

 الف – علوفه ‏ها

     هرگونه خوراک گیاهی و پرحجم که ارزش غذایی داشته باشد و خوش‏خوراک هم باشد، علوفه نام دارد.

یونجه یابیده: این علوفه ارزش غذایی زیادی دارد. یونجه به عنوان یک غذی عالی در تغذیه دام به خصوص بری گاو شیری استفاده میشود. پروتئین و کلسیم بالی این علوفه نشانه مرغوب‏بودن آن است. زمان برداشت یونجه وقتی است که یک سوم بوته ‏ها به گل بنشینند. در جیره غذایی گاو شیری، بین دو تا چهار کیلوگرم یونجه در روز کافی و مناسب است.

علف باغ: این علف در تغذیه گاو شیری و پرواری استفاده میشود. به دلیل داشتن رشته‏هی بلند، نشخوار دام‏ها را زیاد میکند. به علاوه در گاوهی شیری باعث بیشترشدن چربی شیر میشود. بری جلوگیری از خارج‏شدن سریع خوراک ‏های آردی از بدن دام‏ های پرواری از این علوفه استفاده میکنند.

کاه به علت خشک و پُرحجم ‏بودن، ارزش غذایی زیادی بری دام‏ها ندارد. از نظر ارزش غذایی، کاه جو از کاه گندم بهتر است. همچنین کاه گندم از کاه برنج بهتر است. بری دام‏هی سنگین بهتر است که کاه به صورت رشته‏هی بلند باشد. مصرف کاه باید کم کم و به مقدار لازم باشد cialis générique pas cher en france. هر چه مقدار این علوفه در جیره غذایی دام‏ها بیشتر باشد، جلوی هضم و مصرف بیشتر غذا را مى‏گیرد. بهت راست کاه را همیشه بعد از خوراک‏هی دیگر به دام‏ها داد.

اگر کاه و علوفه‏هی مانند آن به صورت غنی شده به دام‏ها داده شوند. ارزش غذایی بیشتر مى‏دارند. بری گاوهی خشک میتوان مقدار بیشتری از این علوفه در جیره غذایی قرار داد.

سیلوها: بری استفاده بیشتر و بهتر از علوفه ‏های خشک و هضم بهتر این علوفه‏ها، آنها را سیلو میکنند.

ب – خوراک‏هی فشرده شده یا کنسانتره دامی

     علوفه‏ هی آردی و خوراک‏هایی که از رشته‏هی کم کمی تشکیل شده‏اند را خوراک‏هی کنسانتره‏ی مى‏گویند. وقتی مقدار مشخصی از ماده‏هایی مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، کنجاله تخم پنبه را با تکم کمیل‏کننده‏هی معدنی و ویتامینی مخلوط کنند، خوراک کنسانتره تهیه میشود.

بری برطرف‏کردن نیاز غذایی دام‏هایی که تولید بالایی دارند، علاوه بر علوفه باید مقدار مشخصی از کنسانتره دامی هم استفاده کرد. به گاوهی بومی و دورگ روستایی که بیشتر از هشت کیلوگرم شیر تولید میکنند، باید مقدار مشخصی کنسانتره دامی داد.

به دامداران عزیز سفارش میشود اگر خوراک را از کارخانه خریداری میکنند، در هنگام تهیه و مخلوط کردن کنسانتره در کارخانه حضور داشته باشند. به این ترتیب، میتوانند کنترل کنند که از هر ماده‏ی به مقدار مشخص و لازم در کنسانتره مخلوط شده است و جلوی هرگونه تقلب گرفته شود.

بری تهیه کنسانتره به وسیله خود دامدار، میتوانید از دستور زیر استفاده کنید. این دستور بری گاو شیری که بین ده تا پانزده کیلوگرم شیر تولید میکند، مناسب است.

     مقدار جو سی و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سی تا سی و پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تا ده درصد، کنجاله تخم پنهب پنج تا هفت درصد، نمک نیم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد باید باشد. به این ماده‏ها مقداری کربنات کلسیم یا دى‏کلسیم فسفات هم اضافه میکنند.

 نکته‏هی مهم در تغذیه مخلوط علوفه و کنسانتره

بری گاوهی شیری روستایی که تولید شیر آنان به هفت تا هشت کیلوگرم می‏رسد، لازم نیست که از کنسانتره استفاده کنید. با علوفه‏ های مرغوب میتوان نیاز غذایی این دام‏ها را برطرف کرد. ولی بری گاوهایی که در روز بیشتر از هشت کیلوگرم شیر تولید میکنند، باید از کنسانتره استفاده کرد.

بری این گاوها در برابر هر یک کیلوگرم شیر تولیدی، نیم کیلوگرم کنسانتره دامی لازم است. بری مثال اگر گاوی چهارده کیلوگرم شیر تولید میکند، باید روزانه هفت کیلوگرم کنسانتره به اضافه مقدار لازم علوفه تازه و مرغوب بخورد.

تغییر جیره غذایی دام باید با احتیاط کم کم انجام شود. تا باعث کم‏شدن تولید نشود. اگر در غذی دام از ضایعات استفاده میشود باید با توجه به نوع ماده افزودنی از مقدار کنسانتره کم کم کرد.

     علوفه‏ هی سبز، رطوبت زیادی دارند. به همین دلیل دو تا سه برابر علوفه‏هی خشک باید مصرف شوند. اگر بتوان علوفه و کنسانتره را به طور کم کمل مخلوط کرد، خیلی مناسب است. اگر این کار انجام نشد، سعی کنید فاصله زمانی بین تغذیه با علوفه و کنسانتره خیلی کم کم باشد.  

 بری بیشترشدن مقدار تولیدشیره میتوان تا حدودی از کنسانتره دامی استفاده کرد. مصرف زیاد کنسانتره باعث کم‏ شدن چربی شیر میشود. در این حالت باید از علوفه‏ های مرغوب با رشته‏ های بلند و کنجاله تخم پنبه استفاده کرد.

دستور تهیه کسانتره بری گوساله‏ هی پرواری

     مقدار چهل تا چهل و پنج درصد جو، سی تا سی و پنج درصد سبوس، ده تا دوازده درصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد کنجاله تخم پنبه، هشت تا ده درصد سبوس برنج را با مقداری کربنات کلسیم مخلوط کنید. سپس در اختیار دام‏ها بگذارید.

فراهم‏کردن خوراک لازم بری دام‏هی مختلف

همه دامها بری تولید باید انرژی و پروتئین کافی مصرف کنند. مقدار مصرف ماده‏هی غذایی دام‏ها با هم فرق میکند.

الف – گاوهی شیرده

     این گاوها به دلیل تولید شیر، خوراک‏هایی لازم دارند که پروتئین زیادی داشته باشند. مخلوط علوفه ‏هایی مانند یونجه خشک با کنسانتره دامی که انرژی کافی داشته باشند، بسیار مناسب است.

مقدار خوراک بری این دام‏ها به نوع دام حک هبومی است یا دورگ و مقدار شیر تولیدی بستگی دارد. مقدار ماده غذایی خشک بری گاوی که دوازه کیلوگرم در روز شیر مى‏دهد و پانصد کیلوگرم وزن دارد، ده کیلوگرم است. دو کیلوگرم از این مقدار باید کنسانتره باشد.

 در ابتدی دوره شیرواری چون دام وزن زیادی را از دست داده و اشتهای کم کمتری دارد، باید از علوفه‏ های مرغوب و کنسانتره خوب استفاده کرد. به علاوه از دادن علوفه ‏هایی مانند کاه و سبوس برنج باید خودداری شود.

ب – گاوهی خشک آبستن

     در آخر دوره شیرواری یعنی سه ماه قبل از زایمان کم کم باید از مقدار کنسانتره دامی و علوفه‏هی مرغوب کم کم کرد. به جی آن میتوان، خوراک‏هی کم‏ارزش‏تر را در غذی دام قرار داد. یعنی میتوان به طور کم کمل از علوفه استفاده کرد و دیگر به دام‏ها کنسانتره نداد. استفاده زیاد از غذی آردی در گاو های خشک باعث چاقی آنان می‏شود. در نتیجه، سخت‏زایی و بیشترشدن هزینه ‏ها را به دنبال دارد.

دو هفته قبل از زایمان، کم کم مقدار کنسانتره در غذی دام را اضافه کنید. همچنین از علوفه ‏های مرغوب مانند یونجه باید در خوراک دام استفاده کرد.

ج – گوساله ‏هی پرواری

     سه ماهه اول دوره پروار: در این دوره، استخوان‏ها و اندام گوساله‏ها رشد میکند. بنابراین گوساله‏ها به خوراک‏هایی نیاز دارند که پروتئین زیادی داشته باشند. برای این کار، علوفه ‏هایی مانند یونجه و علف باغ مناسب هستند. به علاوه در مخلوط کنسانتره باید از کنجاله تخم پنبه استفاده کرد. همچنین استفاده از کربنات کلسیم یا پودر آهک و خوراک‏هی کلسیم‏دار ضروری است.

اضافه ‏وزن روزانه در این دوره، با هزینه کم کمتر و سرعت بیشتر انجام شود. بنابراین، پروار دام‏هی جوان از نظر اقتصادی باصرفه ‏تر است.

     سه ماهه دوم پروار: در این دوره گوساله‏ها رشد ابتدایی خود را انجام داده‏اند. در نتیجه، استخوان‏ها و اندام‏ها رشد کم کمتری دارند. بنابراین، بری پروار و چاق‏شدن گوساله ‏ها باید از خوراک ‏های پرانرژی و علوفه‏هایی که تا حدودی مرغوب هستند، استفاده کرد.

آرد جو، تفاله چغندر قند، ملاس، علف باغ و مقداری یونجه و کاه بری این دوره مناسب هستند. در این دوره بری اضافه‏ شدن وزن گوساله ‏ها باید هزینه بیشتری کرد. همچنین هفتاددرصد غذی دام باید از کنسانتره دامی که مواد پرانرژی دارد، تشکیل شود.

 استفاده از ضایعات در تغذیه دام

نان خشک

     خوراکی است که از آرد گندم به دست مى‏آید. این خوراک بری دام‏هی شیری و پرواری مناسب است. بری استفاده از این خوراک باید بسیار دقت کرد. زیرا اگر نان خشک کپک زده باشد، باعث مسموم ‏شدن دام‏ها میشود. به علاوه در درازمدت در گاوهی شیری باعث ناراحتی ‏هایی میشود.

چون نان‏هی خشک به طور صحیح جمع‏آوری نمیشوند، ممکن است لابه‏لی آنها چیزهایی مانند تیغ، سوزان و پلاستیک وجود داشته باشد. اگر این چیزها خورده شوند، موجب ناراحتی های مختلف بری دام میشوند.

چیزهایی مانند میخ یا سوزن به طور مسقیم وارد نگاری حیوان میشوند، کم کم از  دیواره نگاری مى‏گذرند و به قلب میرسند. در نتیجه باعث مرگ ناگهانی حیوان میشوند. مواد پلاستیکی نیز باعث بسته ‏شدن روده‏ ی دام میشوند.

 سبوس برنج

نوع درجه یک آن دانه‏ های برنج دارد و به شکل آردی است، این نوع از سبوس بری دام‏ ها مفید است. اما نوع‏ های دیگر که زبره زیادی دارند، بری خوراک دام مفید نیستند. از این ماده در مخلوط کنسانتره بری گاو شیری شش درصد و بری گاو پرواری نه درصد میتوان در نظر گرفت.

ملاس

     این خوراک، خاصیت انرژی زایی و مُلین بودن دارد. میتوان تا ده‏درصد از آن را در جیره غذایی روزانه در نظر گرفت. شروع تغذیه با این خوراک باید کم کم باشد. ملاس جایگزین خوبی بری غذاتی مانند جو و ذرت است.

استفاده از ضایعات بری کم‏شدن قیمت جیره غذایی و استفاهد بهتر و بیشتر از محصولات فرعی کارخانه ‏ها بسیار مناسب است. ولی مصرف بیشتر از اندازه و ناگهانی این مواد باعث ناراحتی های شدید گوارشی بری دام میشود. بری مثال، استفاده از چغندر خوراکی، خربزه، هندوانه و صیفى‏جات دیگر باید کم‏ کم کم شروع شود. یعنی از روزی دویست گرم شروع شود در پایان هم کم کم قطع شود.

روش غنی سازی کاه

     به دلیل استفاده زیاد کاه در تغذیه دام، غنی سازی این علوفه اهمیت زیادی دارد. بری غنی سازی کاه، ابتدا آب و مقدار مشخصی اوره را با هم مخلوط میکنند. اگر ملاس هم وجود داشته باشد، مقدار مشخی از ملاس هم با آن مخلوط میکنند. وقتی اوره و ملاس در آب به خوبی حل شد، آن را بر روی توده کاه میپاشند و کاه را به هم میزنند. سپس آب را در داخل سیلوی سیمانی میریزند و فشرده میکنند. با این کار هوی داخل سیلو خارج میشود. سپس اب استفاده از پلاستیک روی آن را مى‏پوشانند. این کاه به مدت بیست و پنج روز به همین صورت باقی میماند و سپس مصرف میشود.

مقدار ماده‏هی لازم بری غنی ‏سازی کاه

لاس ۴ تا ۱۰ کیلوگرم

کاه ۱۰۰ کیلوگرم

آب ۵۰ تا ۸۰ لیتر

 اوره ۴ کیلوگرم

فایده‏هی غنی سازی کاه

 1- پانزده درصد به ارزش غذایی کاه اضافه میشود.

 2- پروتئین کاه بیشتر میشود.

 3- کاه خوش خوراک میشود.

 4- اگر در غنی سازی کاه از ملاس هم استفاده شود، انرژی آن بیشتر میشود.

  نکته‏هی مهم در تغذیه دام

۱- بری جلوگری از نفخ دام باید کاه غنى ‏شده را همراه با علوفه‏هی خشک دیگر استفاده کرد. مقدار کاه  غنی شدهرا بری گوسفند از دویست گرم و بری گاو از سیصد گرم در روز شروع میکنند. کم کم این مقدار را بیشتری میکنند.

۲- سبوس به تنهایی، خوراک کنسانتره به حساب نمی ‏آید. از دادن مقدار زیاد این خوراک به دام خودداری کنید. زیرا باعث کم‏شدن چربی شیر میشود.

۳- آرد گندم بری تغذیه نشخوارکنندگان مناسب نیست. چون پروتئین موجود در گندم باعث نفخ در گاو میشود. همچنین حرکت شکم کمبه را کم کم میکند و باعث ناراحتی‏ های گوارشی در دام میشود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *