شرکت خوراک دام و طيوربهدانه گلستان

شرکت خوراک دام و طيوربهدانه گلستان در سال1373موفق به اخذ پروانه تأسيس ازوزارت جهاد وسازندگي کشورشدودرسال 1377 باظرفيت10000تن رسماَبه بهره برداري رسيد ودرسال1383با نصب ماشين آلات جديد در خط توليدظرفيت کارخانه به 45000تن رسيد.
با توجه به برنامه هاي زيربنايي که توسط سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي انجام شده واهتمام معاونت محترم امور دام خراسان شمالي واداره تغذيه استان در جهت افزايش کيفيت کنسانتره توليدي اين شرکت درسال 1385 خطوط توليد خود را اتوماسيون نموده است.
شرکت خوراک دام وطيور بهدانه گلستان يکي از برگترين ومعتبرترين کارخانجات توليد کننده خوراک دام وطيوراستان خراسان شمالي است که بااستفاده از تکنولوژي پيشرفته روز و امکانات آزمايشگاهي مجهز به بهره گيري ازتجربه طولاني کارشناسان مجرب خودبا همکاري کارشناسان محترم امور دام استان با ظرفيت 45000 تن در سال بااعمال کنترل کيفيت در تمام مراحل اعم ازمواد اوليه تا ارائه محصول نهايي به دامداران عزيز،اين امکان را مي دهد که با اطمينان از آن در تغذيه دام هاي خوددر جهت کسب حداکثر توليد وسود استفاده نماينداين شرکت در سال هاي 1382ـ83ـ84ـ85ـ86 به عنوان کارخانه خوراک دام نمونه شهرستان شناخته شده است ودر سال 1385و1386 به عنوان کارخانه نمونه استان خراسان شمالي معرفي گرديد وموفق به دريافت لوح تقدير از اولين جشنواره بين المللي خوراک دام وطيور کشور در سال 1386 شده است.

تشکیل گروه تحقیق و توسعه R & D
شرکت بهدانه گلستان برای اولین بار در استان اقدام به تولید کنسانتره مخصوص بره پروار نموده است که شامل :
1 – استارتر بره پروار ، 2 – دوره رشد بره پروار و 3 – کنسانتره دوره پایانی بره پروار می باشد که جهت اجرای این طرح ضمن استفاده از کادر مجرب در تخصص های مختلف دکتری تغذیه دام ، دکتری اصلاح نژاد ، دکتری دام پزشم و . . . از کمک وهم یاری سازمان های مختلف از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی ، مدیریت های جهاد شهرستان های استان و روسای امور دام شهرستان ها و اداره ی کل دام پزشکی استان خراسان شمالی و مدیریت های دام پزشکی استان ، ایستگاه پرورش گوسفند و اصلاح نژاد گوسفند کردی خراسان شمالی و . . . استفاده نموده است .
این شرکت در ارتباط مستقیم و مستمر با مشتریان و مدیران فنی واحد های تولیدی بوده است و به دام داران خدمات فنی قبل و بعد از فروش ارائه می دهد و آمادگی ارائه خدمات مشاوره ای تغذیه رایگان به تمامی دام داران استان را دارد .
ما آن چه را که مشتریان نیاز دارد بر اساس نیاز های دام تولید و عرضه می کنیم .
شرکت تولید کننده خوراک دام وطیور