نکات ضروری در پروار بندی بره ها
تیر ۱۱, ۱۳۹۶

 

 

۱ جهت مصرف در بره از سن یک‌ماهگی با مصرف روزانه ۳۰ گرم کنسانتره همراه با یونجه نرم و مرغوب ، که روز در میان میزان کنسانتره ۱۰ گرم اضافه شود .

۲ جهت مصرف بره‌های بیش از دو ماه ۴۵ گرم در روز شروع و هرروز در میان ۱۵ گرم اضافه شود . هم‌چنین یونجه کوبیده به‌صورت آزاد همراه کنسانتره مصرف گردد .

۳ جهت مصرف بره‌های بیش از سه ماه با روزانه ۴۵ تا ۵۰ گرم جایگزین جو و اقلام خوراکی گردد . و روزانه ۱۵ گرم به کنسانتره افزوده شود . در همه حال از مصرف جو دیگر اقلام غذایی به‌سرعت باید کم گردد .

چنان چه سرعت جایگزینی کنسانتره استارتر سریع باشد خطر اسهال دیده می شود لذا برای بره های بیش از دو ماه این جایگزینی با دقت صورت گیرد .

مزایای عمده از زود شیر گیری بره ها

۱ آماده شدن سریع تر میش برای آبستن های بعدی و در نتیجه کاهش فاصله دو زایش و امکان اجرای برنامه های تولید مثل مانند سه زایش در دوسال.

۲ در سن یک الی دو ماهگی در بره ضریب تبدیل غذا به وزن زنده نسبت به شیر بهتر است پس مناسب است به جای این که خوراک به مادر داده شود تا تبدیل به شیر شده و سپس به مصرف بره برسد مستقیما به بره داده شود .

کنسانتره بره پرواری دوره ی رشد

کنسانتره رشد جهت پرواز بره های با وزن ۲۸ تا ۳۰ کیلو گرم تا رسیدن به وزن ۴۰ تا ۴۲ کیلو گرم

۱ یک دوره تطابق پذیری با جیره ، جیره به صورت تدریجی در طی ۵ روز جایگزین جیره ی قبلی می گردد برای این هدف ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم کنسانتره همراه با علوفه ( یونجه ) به صورتآزاد به مصرف بره ها می رسد و روزانه ۲۰۰ گرم به کنسانتره افزوده می شود تا به حدود ۸۰۰ گرم کنسانتره ( در روز پنج ) برسد .

۲ به ازای هر راس حداقل ۲۰۰ گرم علوفه با کیفیت همراه با ۸۰۰ گرم کنسانتره سبب بهبود عمل کرد تغذیه کنسانتره می گردد .

در صورت مصرف بیشتر خوراک توسط بره ها به ازای هر ۸۰ گرم کنسانتره ۲۰ گرم علوفه همراه کنسانتره تغذیه گردد . این تغییرات به صورت تدریجی و هفتگی اعمال گردد .

شرکت تولید کننده ی خوراک و دام طیور

بهدانه ی گلستان

 

کنسانتره بره پرواری دوره ی پایانی

کنسانتره جیره ی پایانی جهت پروار بره های با وزن ۴۰ کیلو گرم تا رسیدن به پایان پروار

۱ دوره ی تطابق پذیری با جیره ، جیره به صورت تدریجی در طی ۵روز جایگزین جیره ی قبلی می گردد . برای این هدف ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم کنسانتره همراه با علوفه ( یونجه ) به صورت آزاد به مصرف بره ها می رسد و روزانه ۲۵۰ گرم به کنسانتره افزوده می شود تا به حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم کنسانتره ( در روز پنج ) برسد .

۲ به ازای هر راس حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم علوفه با کیفیت همراه با ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ گرم کنسانتره سبب بهبود عملکرد تغذیه ی کنسانتره می گردد .

۳ در صورت مصرف بیش از حد خوراک توسط بره ها به ازای هر ۸۰ گرم کنسانتره ۳۰ تا ۴۰ گرم علوفه همراه کنسانتره تغذیه گردد . این تغییرات به صورت تدریجی و هفتگی اعمال گردد .

اعمال مراقبت های بهداشتی هم چون مبارزه با انگل های خارجی ، حمام ضد کنه ، دارو های ضد انگل داخلی و واکسن آنتروتوکسمی قبل از اعمال جیره پرواری الزامی است و استفاده از نمک سنگ و آجر و مواد معدنی در آخر توصیه می شود .

ü     مصرف جیره میش های باردار ( شش هفته قبل از زایش )  :

از شش هفته قبل از زایش درصورت مصرف جو (یا هر گونه غلات و مواد غذایی دیگر ) به صورت تدریجی با کنسانتره جایگزین می شود υπέροχη ιστοσελίδα. (مصرف حدود ۳۰۰ -۴۵۰ گرم درروز همراه با ۱۵۰ تا۲۰۰ گرم یونجه)

در هفته پنجم قبل از زایش با ۱۰۰ گرم افزایش نسبت علوفه به کنسانتره به ۳۰ درصد میرسد (یعنی به ازاء هر ۱۰۰ گرم خوراک ۷۰ گرم کنسانتره و۳۰ گرم یونجه کوبیده )

در هفته چهارم قبل از زایش این نسبت به ۲۵ درصد علوفه و۷۵ درصد کنسانتره میرسد.

در هفته سوم نسبت به ۲۰ درصد یونجه و۸۰ درصد کنسانتره تاقبل از زایش

مصرف مخلوط کاه ، یونجه وعلوفه بصورت سرک توصیه می گردد.

ü     مصرف جیره میش های باردار پس از زایمان   :

بعد از زایش درصورت استفاده از استارتر برای بره ها جیره میشهای بعداز زایش بصورت ذیل توصیه می گردد:

درصورت مصرف کنسانتره قبل از زایمان باهمان روند ۸۰ درصد کنسانتره و۲۰ درصد یونجه استفاده می شود وبصورت تدریجی (هرروز ۱۵-۲۵ گرم به میزان مصرف اضافه می شود . )

باید توجه داشته باشیم در صورت عدم استفاده از جیره قبل از زایش با مصرف روزانه ۴۰۰ تا۵۰۰ گرم درروز شروع ونسبت ۳۰ درصد یونجه به جیره اضافه میشود. وبعد از ۱۰ الی ۱۴ روز نسبت علوفه به ۲۰ درصد کاهش و کنسانتره به ۸۰ درصد افزایش می یابد مصرف این جیره دو تا سه ماه بعد از زایمان ادامه می یابد و بعد از شیر گیری بره ها قطع می گردد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *