خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

آزمایشگاه کنترل کیفی

آزمایشگاه در سال ۱۳۷۵ بنا گردید که در آن کلیه مواد اولیه و محصولات از نظر شیمیائی و میکروبیولوژی توسط کارشناسان این مجتمع مورد آزمون قرار […]