خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

عواقب مصرف بیش از حد غذا در گله های مادر گوشتی

      وجود یک رابطه منفی قوی بین افزایش وزن بدن و کاهش توانایی تولید مثل در مرغهای مادر گوشتی یکی از مشکلات عمده تولید کنندگان جوجه […]
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

بافت دان و عملکرد مرغ گوشتی

تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور بوده و حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت […]
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

کلسیم مورد نیاز مرغهای تخم گذار

بر اساس تحقیقات به عمل آمده کلسیم مورد نیاز گله های تخمگذار طی هشتاد و پنج سال اخیر مرتبا تغییر یافته است در صورت تغذیه گله […]
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

سبوس برنج فرآوری شده: جایگزینی مناسب برای غلات در جیره های طیور

سبوس برنج یک ترکیب غذائی فراوان و تا حدی گران در بسیاری از کشورها بخصوص در آسیا می باشد اما ارزش تغذیه ای آن به علت […]
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

استرات‍‍ژیهایی جهت حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور

     دیده شده است که نگرانی هایی در مورد انتشار آلودگی مدفوع طیور بوجود آمده است . یکی از کلیدهای اساسی که سبب کاهش آلودگیهای ناشی […]